ИМПЛАНТОЛОГИЯ

AIRFLOW®

no
 • AIRFLOW® с прах PLUS е уникалният подход за редовна поддръжка на имплантите, осигуряващ ефективно и безопасно отстраняване на биофилма.
 • AIRFLOW® с прах PLUS е минимално инвазивен, без риск от надраскване на повърхностите на имплантите, подпорите или протезата.
 • AIRFLOW® с използване на праха PLUS е комфортен и безопасен около меките тъ

PERIOFLOW®

 • PERIOFLOW® е единственото решение за отстраняване на биофилма изцяло около денталните импланти.
 • PERIOFLOW® е интегрална част от нехирургичното лечение преди оперативна намеса и от поддръжката на имплантите. 
 • PERIOFLOW® е уникалният начин за поддръжка на импланти, мостове и възстановявания, благодарение на лесния достъп.
 • PERIOFLOW® с прах PLUS е безопасен и удобен за всеки тип повърхност на имплант, мека тъкан, и всеки тип реставрационен материал.
 • PERIOFLOW® с прах PLUS отстранява биофилма ефективно от нарезите на импланта и лигавицата около него, и деконтаминира повърхността.
 • Няма риск от надраскване на подпорите и коронките благодарение на комбинацията от пластмасовата дюза и праха PLUS.
 • Дюзата PERIOFLOW® Nozzle осигурява нехирургично и минимално инвазивно лечение на мукозит и на периимплантит.
 • Дюзата се адаптира към анатомията на дизайна на импланта с голяма гъвкавост.

PIEZON®

 • PIEZON® с PI Instrument ефективно отстранява биофилма и зъбния камък около подпорите на импланта, нарезите му, възстановяванията и коронките.
 • Върхът на инструмента PI запазва периимплантните повърхности и меките тъкани, без да поврежда коронките и възстановяванията.