CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

AIRFLOW®

PRZYGOTOWANIE PRZED ZABIEGIEM CHIRURGICZNYM

Profilaktyczny zabieg z użyciem AIRFLOW zalecany jest w ramach przygotowania do zabiegu chirurgicznego w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa infekcji bakteryjnej i skażenia aerozolu.