GBT LOGO 16/9

GBT NA CZELE IDS 2019

Nyon, Vaud, 9 września, 2018

EMS, pionierzy w dziedzinie profilaktyki stomatologicznej, opracowali Guided Biofilm Therapy w 2016 roku i zmienili reguły gry w kwestii zadowolenia pacjentów i higieny jamy ustnej. Celem GBT jest zachowanie trwałości naturalnych zębów i implantów poprzez zarządzanie biofilmem i zachęcanie do częstszego jego usuwania podczas wizyt kontrolnych.

Przechodząc szybko do targów IDS 2019, ich motywem przewodnim będzie zapobieganie zapaleniu ozębnej (periodontitis), co implikuje i podkreśla konieczność regularnych wizyt kontrolnych i skutecznego zarządzania biofilmem - czynnik te są kluczowe dla długofalowego sukcesu.

Paolo Zanetti, General Manager

“EMS has historically focused on patients and long-term oral health. We believe in prophylaxis and periodontal maintenance as the key to lifelong teeth. We’re happy our mission aligns with IDS 2019.  Leading to the International Dental Show, we will continue with our mission to help patients keep natural teeth and implants longer.” - Paolo Zanetti, General Manager, EMS.

 

"EMS od dawna koncentruje się na pacjentach i długofalowym zdrowiu jamy ustnej. Wierzymy w profilaktykę i utrzymywanie zdrowego przyzębia, które to są kluczowe dla zachowania naturalnych zębów przez całe życie. Cieszymy się, że nasza misja jest zgodna z IDS 2019. Podczas imprezy IDS, będziemy ją kontynuować celem niesienia pomocy pacjentom w zakresie jak najdłuższego utrzymywania ich naturalnego uzębienia i implantów. " - mówi Paolo Zanetti, dyrektor generalny EMS.

GUIDED BIOFILM THERAPY

GBT brought disclosing and removing biofilm to the forefront of dentistry.  It is an 8 step protocol where professionals are guided by the disclosure of biofilm. No color, no plaque. GBT utilizes cutting-edge powder technology with AIRFLOW®, PERIOFLOW® and PIEZON® instruments to remove sub and supra-gingival biofilm with a painless and minimally-invasive approach.

Ujawnianie i skuteczne usuwanie biofilmu protokół GBT uczynił wiodącymi procedurami w profilaktyce stomatologicznej. GBT to 8-etapowy protokół, w którym specjaliści skupiają się na ujawnieniu. Brak koloru, brak biofilmu. GBT wykorzystuje najnowocześniejsze piaski wespół z urządzeniami AIRFLOW®, PERIOFLOW® i PIEZON® do usuwania biofilmu pod- i naddziąsłowego, bezboleśnie i w sposób minimalnie inwazyjny.